Forum
Home
J.K. Paasikivi: “Hitler Pelasti Suomen Talvisodassa”

Presidentti J.K. Paasikivi kirjoitti: "Hitler Pelasti Suomen Talvisodassa". Oheinen Video on opetusnouvos ja reservin majuri Erkki Hautamaen 10 vuoden tutkimuksen raakakopio. Lahtokohtana olivat Mannerheimin S-32 kansion vielakin salaiset (miksi?) asiapaperit. Se mita Euroopassa on tapahtunut viimeisen 200 vuoden aikana tulee heti loogiseksi ja panee arvioimaan uudestaan kaiken mita olemme lukenet historian kirjoista ja kahdesta viimeisimmasta maailmansodasta:

 

Euroopan Poliittisen Kehityksen Paataphtumat

Parhaimman tiivistetyn kuvan Euroopan ja USA:n yhteistyon nykytilasta saa luultavasti Etela-Afrikan reservipankin johtajan Stephen Goodsonin'in raportistya. Tassa on pantu pahkinankuoreen pankkimaailman ja edellisen suurvallan Englannin kehityksen paatapahtumat 700-luvulta alkaen.

Moni ei ehka usko, etta kristinuskon ja zionismin jatkuva tasitelu on edelleen eras voimakkaimmista tekijoista Englannista lahrien koko lansimaailman kattavassa kehityksessa. Zionistit ovat juutalaisuuden uusin ja ylivoimaisesti voimakkain lahko mika syntyi vuosisatojen kuluessa diasporan seurauksena Khazariassa, ei Levantissa.

Zionistit ovat tanaan suuria vaikuttajia omistamansa ja kontrolloimansa lantisen pankkimaailman ja lehdiston kautta. Paivan politiikassa he ovat ylivoimaisesti suurin vaikuttaja Yhdysvalloissa ja lnsimaiden pankkimaailmassa. Viime kesana he oonistuivat paluttamaan kasiinsa Winston Churchillin aikana "kansallistetun" Englannin keksupankin. USA:ssa he ohjaavat maan politiikkaa kayttaen sen kongressia tyokalunaan. Heilla on kaytannoossa mahdollisuus paatta jo eukateen kenet valitaan kuhunkin taman maan johtavaan virkaan aina maan Presidenttia myoten. Loppaamisorganisaatio AIPAC on Zionistien keskuselin USA:ssa mika koordinoi kaiken Zionistien toiminnan. Kuvaavaa AIPAC'in voimalle on se, etta loppusuoralla olevien presidenttiehdokkaiden on kaytava AIPAC'in tata vasten jarjesteyssa kokouksessa kertomassa ajatuksiaan ja saadakseen "siunauksen" ehdokkuudelleen vaikka valinta on usein jo tehty paljon aikaisemmin.

 

Muutamia Syita Juutalaisten Ongelmiin Euroopassa ja Muuallakin...

Juutalaisuuden kaikki lahkot sulkevat kaikki eriuskoiset pois lahipiiristaan. Ajan mittan tama johtaa yleensa aina riitoihin paikallisten alkuperaisvaestoryhmien kanssa. Naita riitoja ollut koskaan ennen vuotta 1947 lahi-idassa eli juutalaisten alkuperaisilla synnyinaluellla. Israelin valtio persutettiin vuonna 1947.

Juutalaisten poismuutto, diaspora, lahi-idasta alkoi Rooman valtakunnan aikaisista Roomaa vastaan havityista sodista. Tata ei auttanut, etta kritinusko juurtui ja tuli vahitellen Rooman valtionuskonnoksi. Pienempi osa juutalaisista siirtyi valimeren kautta Eurooppaan ja suurempi siirtyi pohjoiseen ja paatyi Khazariaan mika oli silloin keskenaan kilpailevien sotaisien ruhtinaskuntien kansoittama alue Kaspian ja Mustanmeren valissa rajoittuen pohjoisessa Kristinuskoon kaantyneeseen Venajaan ja Etelassa Vuorten takan olevaan Islamiin.

Johtavat Rabbit ymmarsuivat, etta juutalaiseksi kanntymista tuli helpotta, jos he halusivat pysya hengissa ja vaurastua nailla uusilla asuinmailla Khazariassa.

Khazaarien ruhtinakunnilla oli samanaikaisesti tarve muuttaa "phallic" uskontonasa monoteistiseksi kun Islam lahestyi etelasta ja Kristinusko pohjoisesta. He tajusivat juutalaisuuden olevan heidan pelastuksensa silla kristinusko hyvaksyi taman vanhimman lahkonsa sellaisenaan. Jutalaiset hyvaksyttiin Khazariassa taas silla ehdolla etta he liittyisivat kantavaestoon smanvertaisina ja opettaisivat talle uskontonsa ja tapansa.

Vahitellen juutalaisen Arabi-piirteet muutuivat kaukaasialaisiksi ja hyvaksytyiksi alueella. Myohemmin nama ulkoiset piirteet teki heidat ulkonaisesti helposti sulautuviksi myos Venajalla ja Euroopassa. Ongelmaksi tuli nyt kuitenkin uskonto milla Zionistit halusivat jalleen pitaa juutalaisuuden ja sen tuoman vallan Khazariassa taysin sisapiirin kasissa. Tama tarkoitti, etta lansimaisen kulttuurin sisaan kasvoi vahitellen vieraita soluja, jotka pitivat aina yhta sosiaalisesta kanssakaymisesta, kaupankayntiin ja poliittiseen kaytokseen saakka.

Lansimainen vahitellen kehuityvat demokratiat ei tiennyt miten puolustautua tassa tilanteessa ja kaupallinen ja poliittinen valta siirtyi nopeasti Zionistien suhteellisten pienten muut poissulkevien kansalaissolujen vaikutuspiirin alle. Tama vaikutus kasvoi vaalit kerraalaan aina missa tasavakinen kanppailu ehdolkkaiden kesken oli kireaa. Talloin pinenkin samoin toimivan aanetajaryhman tuki ratkasee kumpi puoli voittaa ja zionistit olivat kehittaneet taman poliittisen kaupankaynnin jo lahes taiteeksi.

Tama poliittine virus siirtyi ja kasvoi nopeasti kaikkialla missa oli demokraattinen valtakoneisto. harva tietaa, mutta jo 1930-luvulta alkaen USA:ssa maan tuleva presidentti on tarvinneet AIPAC'in hyvaksynnan onnistuakseen. Tuntuu mahdottomalta? Tosiasia on, etta AIPAC'in jasenet omistavat tanaan kaikki merkittavat tiedotuskanavat ja sita kautta ovat ratkaisevassa asemassa kaikessa politiikassa. Taman myota kaikki poliittinen valta USA:ssa on siirtynyt pois enemmistolta pienen vahemmiston kasiin.

Zionisti tajusivat heidan uskontonsa ja erityisesti vuosittaisen yksipuoisen kaikkien syntien antaksiantamisen johtavan ongelmiin kaikkialla. Ainoa ratkaisu olisi oma maa. Oliko Holokaust vain osa pitkan tahtaimen kyynista suunnitelmaa? Joka tapauksessa Zionistien tehtava oli laatia Saksaa koskeva rauhansopimus WW I:n jalkeen minka esimerkiksi USA tiesi olevan taysin mahdoton Saksalle mutta Woodrow Wilson hyvaksyi sen sellaisenaan. Han tiesi varsin hyvin hyvaksyessaan, etta WW II oli edessa heti kun Saksa siihen kykenisi.

Pantiinko talloin Rotchildien suunnitelma (Balfour Declaration 1917) kayntiin mika johatisi Istraelin valtion perustamiseen? Joka tapuksessa saksalaiset saivat tietaa allekirjoitetuaan, etta Juutalaiset olivat laatineet kyseisen Saksalle mahdottoman rauhansopimuksen.

Myohemmin kun soat alkoi Hitler tiesi kuka oli WW I:n Sakasalle aiheuttamien suunnattomien talousmenetysten takana ja kun hantarvitsi tyovoimaa olei selva mista sita sai otta vapaasti kenekaan vastustamatta.

WW II:n aruhansopimuksen jalkeen YK oli helppo taivutta suostuaan, etta korvaukseksi sodanaikaiseen Juutalaisten kohtaamaan sortoon Saksassa he ansaitsivat uuden kotimaan Palestiinasta mika sattui sopivasti olemaan silloin Englannin hallinnassa. YK paatti Israelin valtion syntymisesta vuonna 1947 palestiinalaisten asuttamalle alueelle lahi-idassa. Juutalasiten tuli ostaa itselleen maata sielta kaypaan markkinahintaan - tata ei tapahtunut enaan vuoden 1947 jalkeen.

Juutalaisten paluu Palestiinaan oli alkanut jo 1800-luvun lopulla ja vuonna 1925 Palestiinassa oli jo 115,000 juutalaista. Luku oli kasvanut vuoteen 1939 mennessa jo 424,000:een ja vuonna 2013 heita oli siella jo runsas 6 miljoonaa. Eli suurinpiirtein sama maara kuin he vaittavat kuolleen Holokaustissa Saksassa ja Puolassa. Todellisesta suuruusluokasta saa kuvan kun huomioi juutalaisten maaran Euroopan maissa, Venajalla ja USA;ssa ennen vuotta 1939 ja vuonna 2013 (The Atlantic, 2015).

Naiden vaikeasti kiistettavissa olevien vaestotilastojen mukaan Holokaustin uhrien maara ei voi olla edes lahella Zionistien vaittamaa 6+ miljoonaa vaan todennakoisesti jossain 500,000 ja 2,000,000:n valilla. Vaite on toiminut hyvin tahan asti ja auttanut Zionistej saamaan sympatiaa ja suunnatoman poliittisen vallan erityisesti USA:ssa missa he paattavat tanaan Kongressin aanestyskayttaytyimisen aina kun on kysysmys Zionistien tavoitteista tai tuesta Israelin valtiolle tai sen politiikalle. Jokainen poliitikko tietaa, etta tiedotuskanavien tuki on valttamaton jos haluaa tulla valituksi uudelleen.

Taman paivan todellisuutta, Isaelin syntyvaiheita ja sen perustamisen vaikutusta toisen maailmansodan jalkeisiin tapahtumia lahi-idassa valoittaa hyvin Miko Peled'in tekema video Israelin suhteista Palestiinalaisiin. Video perustuu hanen isansa, Israelin syntyman aikaisen kenraalikunnan johtajan, kenraali Matti Peled'in arkistoihin. Nama kattavat armeijan toimet Israelin valtion synnysta 1947 hanen elakkeelle jaamiseensa saakka vuonna 1970. Videosta kay lapi koko kehityksen ja palestiinalaispolitiikan tahan paivaan saakka. Tahan sopii jatkoski hyvin juuri kaynnissa olevat Israelin vaalit, joissa nykyinen paaminsiteri Netanyahy juuri ilmoitti viimeisena vaalisanomanaan, ettei Palestiinan valtio tule syntymaan niinkauan kuin han on Israelin paaministeri.

Useimpien "konspiracy" teoristien kirjoitukset alkavat nayttamaan pikemminkin todelta kuin valheilta Valtamedian standardi vaite on, etta kirjoittjat ovat taysin mielenvikaisia kun eivat hyvaksy jo kaikkien tuntemaa totuutta -ja ovat yhteiskunnan vihollisia ja suoltavat ulos vihollisten propagandaa.

Tahan sopii myos, etta Katolinen kirkko hyvaksyi vasta 1990-luvulla sen, etta maa kiertaa aurinkoa eika painvastoin. Toinajattelijat olivat ymmartamattomia pakanallisen 'konspiracy' teorian kannatjia.

 

HOME